Εταιρία Υπηρεσίες Πελάτες Προγράμματα Εκπαίδευση E-Learning Τα νέα μας Επικοινωνία    
Αρχική Σελίδα
 
Oικονομοτεχνικές Μελέτες
Μελέτες Logistics, BPR, Benchmarking
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
Επενδύσεις  
     
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 
 
 

Μέσα στο πεδίο των ευρύτερων αναγκών και των νέων δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ενοποίησης των αγορών, η TERRAMENTOR CONSULTING αναλαμβάνει την Υπαγωγή Επενδυτικών έργων προς χρηματοδότηση (επιχορήγηση) από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους όπως:
  • Αναπτυξιακός Νόμος 32199/04, με τις τροποποιήσεις του, όπως ισχύει σήμερα
  • Περιφερειακά Επιχειρησιακά προγράμματα (ΠΕΠ)
  • Τομεακά προγράμματα όπως ΕΠΑΝ, ΕΠ ΚτΠ κ.ά.
  • Ειδικά προγράμματα ΕΟΜΜΕΧ, ΥΠΑΝ κ.ά
  • Επιχειρησιακά προγράμματα ΕΣΠΑ
Terramentor