Εταιρία Υπηρεσίες Πελάτες Προγράμματα Εκπαίδευση E-Learning Τα νέα μας Επικοινωνία    
Αρχική Σελίδα
 
Oικονομοτεχνικές Μελέτες
Μελέτες Logistics, BPR, Benchmarking
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
Επενδύσεις  
     
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Μελέτες Logistics, BPR, Benchmarking

 
 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LOGISTICS (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ)

Terramentor - Συστήματα Η σύγχρονη εξέλιξη στην οργάνωση των αποθηκών και των διανομών, αν αξιοποιηθεί από τις επιχειρήσεις, παρέχει μοναδικές δυνατότητες για:
  • Εντυπωσιακή βελτίωση του Επιπέδου Εξυπηρέτησης του Πελάτη,
  • Μείωση του κόστους λειτουργίας,
  • Μείωση αποθεμάτων,
  • Αποδοτικότερη χρήση των χώρων και
  • Ταχύτερη διεκπεραίωση παραγγελιών.


H εταιρεία, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο στον τομέα της Οργάνωσης όσο και της Βελτίωσης της Διαχείρισης Αποθεμάτων και Αποθηκών. Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία μας στον τομέα Logistics είναι:

1. Σχεδιασμός, εγκατάσταση, βελτίωση Συστημάτων Διαχείρισης όπως
  • Σύστημα Διαχείρισης Αποθεμάτων
  • Σύστημα Διαχείρισης Δειγμάτων & Εκθεμάτων Κατασκευαστών

2. Εκπόνηση μελετών όπως
  • Λειτουργικού Σχεδιασμού Διαδικασιών Λειτουργίας Αποθηκών
  • Χωροταξικού Σχεδιασμού και Επιλογής Εξοπλισμού


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ [BUSINESS PLANNING]

Το πρώτο και σημαντικότερο όφελος από τη δημιουργία ενός στρατηγικού σχεδίου είναι ότι χαράσσει έναν δρόμο, τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε, για να φτάσουμε στον προκαθορισμένο στόχο. Άλλα οφέλη που προκύπτουν από τη δημιουργία ενός στρατηγικού σχεδίου είναι η απόκτηση μίας πιο ξεκάθαρης ματιάς πάνω στη λειτουργία της επιχείρησης και συνεπώς η πιο εύκολη αναγνώριση των ανταγωνιστικών συνθηκών, των προωθητικών ευκαιριών και των πλεονεκτημάτων για την εταιρία. Η εταιρεία μας διαθέτει σημαντική εμπειρία σε έργα στρατηγικού σχεδιασμού και ανασχεδιασμού των διεργασιών επιχειρήσεων και οργανισμών.