Εταιρία Υπηρεσίες Πελάτες Προγράμματα Εκπαίδευση E-Learning Τα νέα μας Επικοινωνία    
Αρχική Σελίδα
 
Oικονομοτεχνικές Μελέτες
Μελέτες Logistics, BPR, Benchmarking
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
Επενδύσεις  
     
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - OIKONOMOTEXNIKEΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 
 
Μέσα στο πεδίο των ευρύτερων αναγκών και των νέων δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ενοποίησης των αγορών, η TERRAMENTOR CONSULTING αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και την ανάπτυξη marketing plan και business plan για τις επιχειρήσεις που το επιθυμούν. Κύριο μέλημα των μελετών αυτών είναι να εισάγουν τις επιχειρήσεις μέσα στις νέου τύπου αγορές που διαμορφώνονται σήμερα, να τις κατευθύνουν σωστά και σίγουρα και να τους δώσουν τα εφόδια που χρειάζονται για να αντεπεξέλθουν στο όλο και μεγαλύτερο ανταγωνισμό που δημιουργείται μετά το άνοιγμα των Ευρωπαϊκών αγορών και την εύκολη είσοδο ισχυρών επιχειρήσεων από το εξωτερικό. Επίσης, η επιχείρηση μας αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών για την εισαγωγή των εταιριών στους αναπτυξιακούς νόμους και στα διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα για την επιδότηση των επενδύσεών τους, καθώς και την εκπόνηση έρευνας αγοράς για οποιοδήποτε προϊόν της ζητηθεί και την παρακολούθηση της πορείας του.

Terramentor - Οικονομικοτεχνικές Μελέτες
H TERRAMENTOR CONSULTING, υποστηρίζει την εκπόνηση, υποστήριξη στην εφαρμογή ή και παρακολούθηση (ανάλογα με την απαίτηση του πελάτη), επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan). Παράλληλα, εμβάθυνση ή στρατηγική ανάπτυξη συνήθως απαιτεί πλάνα οργάνωσης ή αναδιάρθρωσης ενεργειών/τμημάτων Marketing ή πωλήσεων (Marketing Plan). Οι μελέτες εκπονούνται προσαρμοσμένες ειδικά στις απαιτήσεις και τα προβλήματα της εταιρίας. Επίσης υποστηρίζονται μελέτες βιωσιμότητας, αποτίμησης και κοστολόγησης διεργασιών παραγωγής, συνολικής αποτίμησης εταιριών, και μελέτες βιωσιμότητας, logistics, αναδιοργάνωσης επιχειρηματικών διαδικασιών διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας. Benchmarking.

Προτείνεται τελικά και σε κάθε περίπτωση, ένα σχέδιο ενεργειών και διαχείρισης πόρων για κάθε μελέτη (Action Plan). Το πλαίσιο αναδιάρθρωσης ενεργειών και στρατηγικής Marketing πολλές φορές οδηγεί σε μια «ανακατανομή» προτεραιοτήτων των πωλήσεων ή/και αναδιάρθωσης του τμήματος κατόπιν μελέτης. Έχοντας μια συσσωρευμένη εμπειρία η TERRAMENTOR Consulting είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες, δρώντας συμβουλευτικά σε ότι αφορά την εφαρμογή και παρακολούθηση αποτελεσμάτων (monitor&control), τις διαπραγματεύσεις μεγάλων συμφωνιών, και τη διαχείριση διεπιχειρησιακών σχέσεων (Business to Business negotiation) δρώντας ως συνδεδεμένος εταιρος-σύμβουλος της διοίκησης (Senior Partnership)