Εταιρία Υπηρεσίες Πελάτες Προγράμματα Εκπαίδευση E-Learning Τα νέα μας Επικοινωνία    
Αρχική Σελίδα
 
Oικονομοτεχνικές Μελέτες
Μελέτες Logistics, BPR, Benchmarking
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
Επενδύσεις  
     
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 
 
Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων Υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα και σε Οργανισμούς και επιχειρήσεις του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι κύριες Υπηρεσίες, που προσφέρει η TERRAMENTOR CONSULTING είναι:
 • Υπαγωγή επενδυτικών έργων προς χρηματοδότηση (επιχορήγηση) από Εθνικούς πόρους (Αναπτυξιακοί Νόμοι)
 • Υπαγωγή επενδυτικών έργων προς χρηματοδότηση (επιχορήγηση) από Κοινοτικούς πόρους
 • Διαχείριση Επενδυτικών έργων έως την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης
 • Οικονομικοτεχνικές Μελέτες, Μελέτες Βιωσιμότητας - Σκοπιμότητας (feasibility Studies)
 • Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan)
 • Logistics Management
 • Οργάνωση επιχειρήσεων
 • Οργάνωση πωλήσεων και Marketing
 • Στρατηγικός Και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Αποτίμηση και πώληση εταιριών
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων εξαιρετικά προηγμένης Τεχνολογίας
 • Διαχείριση κρίσεων

Terramentor - Υπηρεσίες
Οι παραπάνω Υπηρεσίες ανάλογα με το αντικείμενό τους κατατάσσονται υπάγονται στις παρακάτω Διευθύνσεις:
 • Διεύθυνση Μελετών και Επενδύσεων
 • Διεύθυνση Ποιότητας και Στρατηγικού Σχεδιασμού
 • Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων
 • Διεύθυνση Εκπαίδευσης