Εταιρία Υπηρεσίες Πελάτες Προγράμματα Εκπαίδευση E-Learning Τα νέα μας Επικοινωνία    
Αρχική Σελίδα
 
                 
     
 

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

 
 

Η εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων Terramentor Consulting, στο πλαίσιο της προσπάθειάς  της να συμβάλλει στην επιμόρφωση των στελεχών επιχειρήσεων, ανέθεσε στην Inte*learn Ε.Π.Ε. την υλοποίηση εφαρμογών για το Terramentor Learn Portal.
Αυτές περιλαμβάνουν τις εξής θεματικές ενότητες:

 1. Marketing
 2. Χρηματοοικονομικά
 3. Πωλήσεις

Κάθε ενότητα, περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες:

         Marketing

 1. Εισαγωγή στο Marketing
 2. Σχεδιασμός Marketing
 3. Έρευνα Marketing
 4. Στρατηγική μίγματος Marketing
 5. Υλοποίηση και έλεγχος της εφαρμογής του Marketing

        Χρηματοοικονομικά

 1. Εισαγωγή
 2. Παραγωγικό και συναλλακτικό κύκλωμα
 3. Βελτίωση υποδομών

        Πωλήσεις

 1. Τεχνικές πωλήσεων
 2. Γλώσσα σώματος

Το πολυμεσικό περιβάλλον των εφαρμογών περιλαμβάνει πλούσια διαδραστικότητα, πρωτότυπα γραφικά, και ανθρώπινη φωνή, συμβάλλοντας έτσι στην παρουσίαση του περιεχομένου με τρόπο  που να διευκολύνει την εύκολη κατανόησή του από τους χρήστες.