Εταιρία Υπηρεσίες Πελάτες Προγράμματα Εκπαίδευση E-Learning Τα νέα μας Επικοινωνία    
Αρχική Σελίδα
 
Α ΚΥΚΛΟΣ
Β ΚΥΚΛΟΣ
Γ ΚΥΚΛΟΣ  
     
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - A ΚΥΚΛΟΣ

 
 

 1. Βασικές Αρχές Management

 2. Δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας (για στελέχη)

 3. Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας (για υπαλλήλους)

 4. Αποτελεσματική διαχείριση αλλαγών

 5. Ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης

 6. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού (για ανώτερα και ανώτατα στελέχη)

 7. Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού (για ανώτερα και ανώτατα στελέχη)

 8. Εκπαίδευση με υπαίθριες δραστηριότητες

 9. Εργαλεία αξιολόγησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού

10. Εκπαίδευση εσωτερικών εκπαιδευτών