Εταιρία Υπηρεσίες Πελάτες Προγράμματα Εκπαίδευση E-Learning Τα νέα μας Επικοινωνία    
Αρχική Σελίδα
 
Α ΚΥΚΛΟΣ
Β ΚΥΚΛΟΣ
Γ ΚΥΚΛΟΣ  
     
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 
 
Στα πλαίσια της παροχής ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης παρέχουμε στην πελατεία μας τρεις κύκλους εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των υπαλλήλων και στελεχών (μεσαίων, ανωτέρων και ανωτάτων):

Οι κύκλοι αυτοί αφορούν σε:

α. Θέματα διαχείρισης, αξιολόγησης και ανάπτυξης στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών
β. Θέματα ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων υπαλλήλων και στελεχών επιχειρήσεων και
γ. Θέματα εργασιών επιχειρήσεων.

Αξίζει να επισημανθεί ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα, που περιλαμβάνονται σε κάθε κύκλο από τους προαναφερθέντες, υλοποιούνται από έμπειρους και πιστοποιημένους εκπαιδευτές, στελέχη επιχειρήσεων, με μεγάλη εμπειρία στα θέματα της ειδικότητάς τους.
Terramentor - Εκπαίδευση

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τρεις κύκλοι εκπαίδευσης, σε κάθε έναν από τους οποίους εμφανίζονται τα προγράμματα που τους απαρτίζουν, ενώ για κάθε θεματική ενότητα περιγράφονται:

  • Σκοπός
  • Αναμενόμενα Αποτελέσματα
  • Προϋποθέσεις συμμετοχής
  • Διάρκεια
  • Περιεχόμενα