Εταιρία Υπηρεσίες Πελάτες Προγράμματα Εκπαίδευση E-Learning Τα νέα μας Επικοινωνία    
Αρχική Σελίδα
 
Α ΚΥΚΛΟΣ
Β ΚΥΚΛΟΣ
Γ ΚΥΚΛΟΣ  
     
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Γ ΚΥΚΛΟΣ

 
 
Τίτλος Σεμιναρίου : Εισαγωγές -Εξαγωγές «Η ενέγγυα πίστωση και άλλα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία του Διεθνούς Εμπορίου»
Προηγούμενο
Επιστροφή
Επόμενο
 
     
 

Σκοπός

Αυτό το πρόγραμμα  έχει σχεδιαστεί για να εφοδιάσει  τους συμμετέχοντες με όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με το πώς θα διεξάγουν τις συναλλαγές του Διεθνούς Εμπορίου, σε EUR ή σε συνάλλαγμα, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους και επωφελούμενοι από τη σύγχρονη τεχνολογία και τις σύγχρονες εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης των διασυνοριακών εμπορικών συναλλαγών.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
Σε επίπεδο γνώσεων:

 1. Να  γνωρίσουν τη λειτουργία της ενέγγυας πίστωσης και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση της στους ίδιους και στους πελάτες τους του εξωτερικού,
 2. Να διακρίνουν τις βασικές μορφές χρηματοδότησης των διασυνοριακών εμπορικών συναλλαγών,
 3. Να εισαχθούν στην έννοια του συναλλαγματικού κινδύνου και να γνωρίσουν μέσα προστασίας από αυτόν.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 1. Να χειρίζονται με επιτυχία και αποτελεσματικότητα ενέγγυες πιστώσεις προς διασφάλιση των διεθνών αγοραπωλησιών  τους.
 2. Να επιλέγουν κατά περίπτωση τη μορφή τραπεζικής ή μη χρηματοδότησης των διεθνών εμπορικών συναλλαγών τους.
 3. Να ενισχυθεί η διαπραγματευτική τους ικανότητα σε μια διεθνή συμφωνία.
 4. Να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους πελάτες τους.

Σε επίπεδο στάσεων:

 1. Να ευαισθητοποιηθούν οι εκπαιδευόμενοι στους κινδύνους που μπορούν να ανατρέψουν το καλό τέλος μιας διεθνούς εμπορικής συναλλαγής,
 2. Να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα της επιλογής κατάλληλου προϊόντος χρηματοδότησής των Διεθνών Συναλλαγών τους.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω αποτελέσματα θα επιτευχθούν με την παρουσίαση και ανάλυση των Διεθνών Κανονισμών  που διέπουν τις Διεθνείς Εμπορικές Συναλλαγές, με στόχο την  τεκμηρίωση και συστηματοποίηση των γνώσεων των εκπαιδευομένων, καθώς και με τη χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών που ενεργοποιούν τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευομένων στο πρόγραμμα μέσω ασκήσεων, casestudies, συζήτησης και ανταλλαγής εμπειριών.

Διάρκεια

1 ημέρα, 8 ώρες

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων, επιχειρηματίες  και όσοι γενικώς συναλλάσσονται με το εξωτερικό

Περιεχόμενα

   Η Χρηματοδότηση Του Διεθνούς Εμπορίου
   Μορφές Χρηματοδότησης

   • Τραπεζική Χρηματοδότηση
    • Η ενέγγυα πίστωση ως σύγχρονο χρηματοδοτικό εργαλείο των διεθνών εμπορικών συναλλαγών
     • Διαθεσιμότητα της ενέγγυας πίστωσης
     • Βεβαιωμένη πίστωση - μεταβιβάσιμη πίστωση
     • Διεθνείς ομοιόμορφοι κανόνες για τις πιστώσεις (UCP 600)
     • Η διεθνής τραπεζική πρακτική για τον έλεγχο των εγγράφων ISBP
     • e-UCP  ηλεκτρονικό συμπλήρωμα των Διεθνών Ομοιόμορφων κανόνων για ηλεκτρονικές παρουσιάσεις εγγράφων Πιστώσεων
     • Case studies
    • Η Stand-by πίστωση
    • Η εγγυητική επιστολή
    • Ο πιστωτικός τίτλος στο Διεθνές Εμπόριο.
   • Άλλες μορφές Χρηματοδότησης
    • Leasing - Χρηματοδοτική Μίσθωση
    • Factoring
    • Forfaiting
   • Οι Εμπορικές Συναλλαγές Σε Ξένο Νόμισμα
    • Διαπραγματεύσιμα Νομίσματα
    • Προθεσμιακό Συνάλλαγμα
    • Δάνεια Σε Συνάλλαγμα