Εταιρία Υπηρεσίες Πελάτες Προγράμματα Εκπαίδευση E-Learning Τα νέα μας Επικοινωνία    
Αρχική Σελίδα
 
Α ΚΥΚΛΟΣ
Β ΚΥΚΛΟΣ
Γ ΚΥΚΛΟΣ  
     
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Γ ΚΥΚΛΟΣ

 
 
Τίτλος Σεμιναρίου : Εισαγωγές- Εξαγωγές « Η σύγχρονη πρακτική»
Προηγούμενο
Επιστροφή
Επόμενο
 
     
 

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στις διαδικασίες και τις τεχνικές των εισαγωγών και εξαγωγών, προκειμένου να εξοικειωθούν με τη σχετική ορολογία και να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τους τρόπους πληρωμής  στις διεθνείς συναλλαγές, καθώς και τους τρόπους ελαχιστοποίησης των κινδύνων μέσω εξασφαλίσεων που προσφέρουν το τραπεζικό σύστημα και άλλοι φορείς. Αναφέρεται επίσης και σε διαδικαστικά θέματα που αφορούν την τραπεζική μεσολάβηση, και των οποίων η γνώση είναι εξαιρετικά χρήσιμη σε όσους ασχολούνται με το διεθνές εμπόριο.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
Σε επίπεδο γνώσεων:

 1. Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν το Διεθνές Εμπόριο, τους κινδύνους που διατρέχει το καλό τέλος μιας διεθνούς εμπορικής συναλλαγής,
 2. Να διακρίνουν τις διάφορες μορφές διακανονισμού της αξίας εμπορευμάτων.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 1. Να είναι σε θέση οι εκπαιδευόμενοι να διεκπεραιώνουν τις σχετικές διαδικασίες  σε όλα τα στάδια μιας διεθνούς εμπορικής συναλλαγής,
 2. Να ενισχυθεί η διαπραγματευτική τους ικανότητα σε μια διεθνή συμφωνία,
 3. Να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους διεθνείς πελάτες τους.

Σε επίπεδο στάσεων:

 1. Να ευαισθητοποιηθούν οι εκπαιδευόμενοι στους κινδύνους που μπορούν να ανατρέψουν το καλό τέλος μιας διεθνούς εμπορικής συναλλαγής,
 2. Να προσφέρουν αποτελεσματική εξυπηρέτηση στους διεθνείς πελάτες.
Σημειώνεται ότι τα παραπάνω αποτελέσματα θα επιτευχθούν με την παρουσίαση και ανάλυση των Διεθνών Κανονισμών που διέπουν τις Διεθνείς Εμπορικές Συναλλαγές, με στόχο την  τεκμηρίωση και συστηματοποίηση των γνώσεων των εκπαιδευομένων, καθώς και με τη χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών που ενεργοποιούν τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευομένων στο πρόγραμμα μέσω ασκήσεων, casestudies, συζήτησης και ανταλλαγής εμπειριών.
Διάρκεια

1 ημέρα, 8 ώρες

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων, επιχειρηματίες  και σε όσους γενικώς συναλλάσσονται με το εξωτερικό

Περιεχόμενα
   • Παράγοντες που επηρεάζουν το Διεθνές Εμπόριο
   • Ο ρόλος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου στο Διεθνές Εμπόριο
   • INCOTERMS 2000 - Ερμηνεία των βασικών όρων παράδοσης εμπορευμάτων
   • Case studies
   • Τα φορτωτικά έγγραφα στο Διεθνές Εμπόριο
   • Βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την πληρωμή
   • Οι βασικοί τρόποι πληρωμής - διακανονισμού
   • Ανοιχτός Λογαριασμός (έννοια -μηχανισμός)
   • Προκαταβολή - προέμβασμα (έννοια - μηχανισμός)
   • Αξίες προς είσπραξη - Διεθνείς Ομοιόμορφοι κανόνες που διέπουν το χειρισμό τους URC 522.
   • Ο πιστωτικός τίτλος στο Διεθνές Εμπόριο
   • Η ενέγγυα πίστωση