Εταιρία Υπηρεσίες Πελάτες Προγράμματα Εκπαίδευση E-Learning Τα νέα μας Επικοινωνία    
Αρχική Σελίδα
 
Α ΚΥΚΛΟΣ
Β ΚΥΚΛΟΣ
Γ ΚΥΚΛΟΣ  
     
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Γ ΚΥΚΛΟΣ

 
 
Τίτλος Σεμιναρίου : Ανταγωνιστικότητα επιχείρησης και τράπεζες
Προηγούμενο
Επιστροφή
Επόμενο
 
     
 

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρει το τραπεζικό σύστημα.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
Σε επίπεδο γνώσεων:

  • Να γνωρίζουν τα τραπεζικά προϊόντα για επιχειρήσεις, που προσφέρουν οι τράπεζες,
  • Να γνωρίζουν τα διάφορα επιδοτούμενα προγράμματα ή μέσω του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.,
  • Να γνωρίζουν τα τραπεζικά κριτήρια αξιολόγησης επιχειρήσεων.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

  • Να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν επωφελείς συνεργασίες με τις τράπεζες,
  • Να καταρτίζουν businessplan,
  • Να συντάσσουν πλήρη και αποτελεσματικά χρηματοδοτικά αιτήματα.

Σε επίπεδο στάσεων:

  • Να διεκδικούν επωφελείς συνεργασίες,
  • Να παρακολουθούν συστηματικά τις διαθέσιμες χρηματοοικονομικές ευκαιρίες.
Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε εργαστηριακή μορφή μέσω μελετών περιπτώσεων και ομαδικών ασκήσεων. Επικεντρώνεται στην πρακτική αξία των γνώσεων και δεν προϋποθέτει προηγούμενη ενασχόληση με τα χρηματοοικονομικά.
Διάρκεια

2 ημέρες, 16 ώρες

Προϋποθέσεις συμμετοχής Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φορείς και στελέχη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.