Εταιρία Υπηρεσίες Πελάτες Προγράμματα Εκπαίδευση E-Learning Τα νέα μας Επικοινωνία    
Αρχική Σελίδα
 
Α ΚΥΚΛΟΣ
Β ΚΥΚΛΟΣ
Γ ΚΥΚΛΟΣ  
     
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Γ ΚΥΚΛΟΣ

 
 
Τίτλος Σεμιναρίου : Απλές Χρηματοοικονομικές Συμβουλές για στελέχη επιχειρήσεων
Επιστροφή
Επόμενο
 
     
 

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης μέσω της χρηματοοικονομικής της λειτουργίας.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
Σε επίπεδο γνώσεων:

  • Να κατανοούν τις χρηματοοικονομικές ροές της επιχείρησης,
  • Να γνωρίζουν βασικούς αριθμοδείκτες και έννοιες,
  • Να προσδιορίζουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία της επιχείρησης. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

  • Να αξιοποιούν τα δυνατά σημεία των χρηματοοικονομικών ροών,
  • Να βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης,
  • Να προβαίνουν σε έγκαιρες διορθωτικές κινήσεις.

Σε επίπεδο στάσεων:

  • Να  παρακολουθούν συστηματικά την χρηματοοικονομική λειτουργία της επιχείρησής τους,
  • Να αντιλαμβάνονται τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των επιχειρηματικών αποφάσεων.
Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε εργαστηριακή μορφή μέσω μελετών περιπτώσεων και ομαδικών ασκήσεων. Επικεντρώνεται στην πρακτική αξία των γνώσεων και δεν προϋποθέτει προηγούμενη ενασχόληση με τα χρηματοοικονομικά.
Διάρκεια

2 ημέρες, 16 ώρες

Προϋποθέσεις συμμετοχής Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φορείς και στελέχη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.