Εταιρία Υπηρεσίες Πελάτες Προγράμματα Εκπαίδευση E-Learning Τα νέα μας Επικοινωνία    
Αρχική Σελίδα
 
Α ΚΥΚΛΟΣ
Β ΚΥΚΛΟΣ
Γ ΚΥΚΛΟΣ  
     
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Β ΚΥΚΛΟΣ

 
 
Τίτλος Σεμιναρίου : Δουλεύοντας ομαδικά
Προηγούμενο
Επιστροφή
Επόμενο
 
     
 

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση εκ μέρους των συμμετεχόντων των ευεργετημάτων που προκύπτουν από την ομαδική εργασία καθώς επίσης και η εξοικείωσή τους με τους τρόπους οικοδόμησης σχέσεων εντός της ομάδας, με την απομείωση των προβλημάτων, που ενσκήπτουν από τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μελών της.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Μετά το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τα στάδια τα οποία διέρχεται η ομάδα, τη δυναμική που αναπτύσσεται από άτομα διαφορετικά μεταξύ τους που αποτελούν τα μέλη της, ενώ θα έχουν αντιληφθεί τη σημασία της ομαδικής εργασίας και για την ίδια την ομάδα αλλά και για κάθε μέλος της ξεχωριστά.

Διάρκεια

1 ημέρα / 8 ώρες

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλλήλους και στελέχη των επιχειρήσεων, που εργάζονται σε ομάδες και καλούνται να συνεργαστούν προκειμένου να επιτελέσουν ένα έργο.

Περιεχόμενα
    • Εννοιολογική οριοθέτηση της ομάδας
    • Οι τύποι στην ομάδα
    • Η δυναμική στην ομάδα
    • Αποτελεσματική επικοινωνία
    • Τα αποτελέσματα της ομαδικής εργασίας για την ομάδα και τα μέλη της
    • Σύγκρουση στην ομάδα
    • Διαπραγμάτευση στην ομάδα