Εταιρία Υπηρεσίες Πελάτες Προγράμματα Εκπαίδευση E-Learning Τα νέα μας Επικοινωνία    
Αρχική Σελίδα
 
Α ΚΥΚΛΟΣ
Β ΚΥΚΛΟΣ
Γ ΚΥΚΛΟΣ  
     
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Β ΚΥΚΛΟΣ

 
 
Τίτλος Σεμιναρίου : Τεχνικές Παρουσιάσεων Προϊόντων σε ομάδες Πελατείας
Προηγούμενο
Επιστροφή
Επόμενο
 
     
 

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των συμμετεχόντων  προκειμένου να είναι σε θέση να παρουσιάζουν τα προϊόντα της επιχείρησης κατά τρόπο σαφή και κατανοητό πείθοντας με την κατά περίπτωση προσέγγιση και τα κατάλληλα επιχειρήματα τις ομάδες πελατείας, στις οποίες απευθύνονται, για τα οφέλη που θα αποκομίσουν από την αγορά των προϊόντων που τους προτείνονται.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Μετά το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας και τον αντίκτυπο που έχει κάθε ένα από αυτά, ώστε να χρησιμοποιούν το κατά περίπτωση πλέον ενδεδειγμένο, όταν απευθύνονται σε ομάδες πελατείας με στόχο την προώθηση των προϊόντων της επιχείρησης. Επίσης, θα έχουν αντιληφθεί τη σημασία της κατάλληλης προετοιμασίας πριν την παρουσίαση και θα έχουν, σε ένα βαθμό, αποβάλει το άγχος που συνεπάγεται η παρουσίαση ενώπιον κοινού.

Διάρκεια

1 ημέρα / 8 ώρες

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη των επιχειρήσεων, που ασχολούνται με τις πωλήσεις και καλούνται να παρουσιάσουν πακέτο προϊόντων σε ομάδες πελατείας.

Περιεχόμενα
   • Καθορισμός του στόχου της παρουσίασης
   • Προετοιμασία του πακέτου των προϊόντων προς παρουσίαση
   • Ανάλυση των ωφελειών των προϊόντων για την πελατεία
   • Δημιουργία του υλικού προς διανομή
   • Δημιουργία εποπτικού υλικού
   • Τεχνικές παρουσιάσεων
   • Παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν την παρουσίαση
   • Τεχνικές επηρεασμού της πελατείας
   • Παρακολούθηση της εξέλιξης της συνεργασίας μετά την παρουσίαση