Εταιρία Υπηρεσίες Πελάτες Προγράμματα Εκπαίδευση E-Learning Τα νέα μας Επικοινωνία    
Αρχική Σελίδα
 
Α ΚΥΚΛΟΣ
Β ΚΥΚΛΟΣ
Γ ΚΥΚΛΟΣ  
     
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Β ΚΥΚΛΟΣ

 
 
Τίτλος Σεμιναρίου : Οργάνωση της Εξυπηρέτησης της Πελατείας για την επίτευξη στόχων Σταυροειδών Πωλήσεων
Προηγούμενο
Επιστροφή
Επόμενο
 
     
 

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με την ανάλυση της παρούσας κατάστασης και τη με βάση αυτήν κατάρτιση σχεδίων δράσης, που θα στοχεύουν στην οργάνωση της εξυπηρέτησης κατά τρόπον ώστε να αξιοποιείται η πελατειακή βάση και να προκύπτουν σταυροειδείς πωλήσεις επ' ωφελεία της πελατείας και της επιχείρησης κατ' επέκταση.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αντιληφθεί πώς με την κατάλληλη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων είναι δυνατόν να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση της πελατειακής βάσης. Επίσης, θα είναι σε θέση να καταρτίζουν ένα ρεαλιστικό και αποτελεσματικό σχέδιο δράσης οργάνωσης της εξυπηρέτησης της πελατείας για το κατάστημα στο οποίο εργάζονται επί τη βάσει των δεδομένων και των συνθηκών, κάτω από τις οποίες καλείται να λειτουργήσει.

Διάρκεια

1 ημέρα / 8 ώρες

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προϊσταμένους εξυπηρέτησης πελατείας που εργάζονται σε καταστήματα της επιχείρησης.

Περιεχόμενα
   • Καθορισμός των προτύπων της εξυπηρέτησης
   • Παθητική και ενεργητική εξυπηρέτηση πελατείας
   • Μετρήσεις ικανοποίησης της πελατείας
   • Κατάρτιση σχεδίου δράσης για την αξιοποίηση του υφισταμένου πελατολογίου
   • Ανάθεση έργου και ατομικών σχεδίων
   • Αντιμετώπιση παραπόνων της πελατείας
   • Διαχρονική παρακολούθηση της εξέλιξης της συνεργασίας