Εταιρία Υπηρεσίες Πελάτες Προγράμματα Εκπαίδευση E-Learning Τα νέα μας Επικοινωνία    
Αρχική Σελίδα
 
Α ΚΥΚΛΟΣ
Β ΚΥΚΛΟΣ
Γ ΚΥΚΛΟΣ  
     
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Β ΚΥΚΛΟΣ

 
 
Τίτλος Σεμιναρίου : Ποιοτική Εξυπηρέτηση του Πελάτη
Προηγούμενο
Επιστροφή
Επόμενο
 
     
 

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι να αντιληφθούν οι συμμετέχοντες την τεράστια σημασία της αποτελεσματικής συνεργασίας της επιχείρησης με τον πελάτη. Της συνεργασίας που αποφέρει σημαντικότατα οφέλη και για τις δύο πλευρές και προωθεί ουσιαστικά την εικόνα της επιχείρησης στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Επίσης, σκοπός του προγράμματος είναι να αποκομίσουν οι συμμετέχοντες τα απαραίτητα εκείνα εργαλεία, με βάση τα οποία θα είναι σε θέση να προσφέρουν στην πελατεία ποιότητα στην εξυπηρέτηση, στοιχείο που θα προσφέρει συγκριτικό πλεονέκτημα και στην επιχείρηση αλλά και στην πελατεία της.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Μετά το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να περιγράφουν με ακρίβεια τις έννοιες: πελάτης, εξυπηρέτηση και ποιότητα. Επίσης, θα είναι σε θέση να προσδιορίζουν την ποιότητα για το χώρο ευθύνης τους και να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους συνεργάτες τους αλλά και με την πελατεία, ώστε να την παρέχουν στο πλαίσιο συνεργιών και αποτελεσματικής επικοινωνίας.

Διάρκεια

2 ημέρες, 16 ώρες

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλλήλους και επικεφαλής της πρώτης γραμμής της εξυπηρέτησης πελατείας.

Περιεχόμενα
   • Η σημασία της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης του πελάτη
   • Τα μηνύματα των καιρών σχετικά με τη σημασία της επικέντρωσης στον «πελάτη»
   • Οριοθέτηση των εννοιών «Πελάτης», «Ποιότητα» και «Εξυπηρέτηση»
   • Οι απαιτήσεις των πελατών από τις επιχειρήσεις
   • Πελατειακή αλυσίδα- Η σημασία της συνέργιας μεταξύ των «εσωτερικών πελατών» της επιχείρησης
   • Περί της ενεργητικής εξυπηρέτησης του πελάτη
   • Προσδιορισμός της επαγγελματικής συμπεριφοράς
   • Στάσεις και συμπεριφορές που αντανακλούν το ενδιαφέρον της επιχείρησης για την εξυπηρέτηση του πελάτη
   • Οργάνωση της εξυπηρέτησης του πελάτη με βάση τις συνθήκες
   • Στοχοθεσία- Κατάρτιση σχεδίου δράσης
   • Αποτελεσματική επικοινωνία με τον πελάτη
   • Λεκτική και εξωλεκτική επικοινωνία
   • Γραπτή και τηλεφωνική επικοινωνία- Κανόνες
   • Επαγγελματική αντιμετώπιση παραπόνων