Εταιρία Υπηρεσίες Πελάτες Προγράμματα Εκπαίδευση E-Learning Τα νέα μας Επικοινωνία    
Αρχική Σελίδα
 
Α ΚΥΚΛΟΣ
Β ΚΥΚΛΟΣ
Γ ΚΥΚΛΟΣ  
     
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Β ΚΥΚΛΟΣ

 
 
Τίτλος Σεμιναρίου : Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις
Προηγούμενο
Επιστροφή
Επόμενο
 
     
 

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η από κοινού εξέταση με τους συμμετέχοντες και αποτίμηση του ατομικού διαπραγματευτικού ύφους και στυλ, καθώς επίσης και η αντίληψη της σημασίας του κάθε σταδίου της διαπραγμάτευσης και η προσήλωση σε λογικούς στόχους από την κάθε πλευρά, που θα οδηγήσει τη διαπραγμάτευση σε επιτυχές τέλος με κέρδος τη διατήρηση καλών σχέσεων μεταξύ των διαπραγματευομένων πλευρών.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Μετά το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

  • Να αποτιμήσουν το διαπραγματευτικό τους ύφος και να το προσαρμόζουν αναλόγως των συνθηκών,
  • Να αντιλαμβάνονται τον ορθό τρόπο προετοιμασίας για διαπραγμάτευση,
  • Να κατανοούν και εφαρμόζουν τα στάδια μιας επιτυχημένης διαπραγμάτευσης καθώς και τι πρέπει να κάνουν και τι να αποφεύγουν,
  • Να καταστρώνουν με αποτελεσματικότητα ένα σχέδιο δράσης, προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους ως διαπραγματευτές.
Διάρκεια

2 ημέρες, 16 ώρες

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Απευθύνεται σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων.

Περιεχόμενα
  • Επικοινωνία: το «όχημα» της διαπραγμάτευσης
  • Η οριοθέτηση του προβλήματος
  • Κατάρτιση πίνακα συμφερόντων
  • Ανάλυση ισχυρών και αδύνατων σημείων
  • Προσδιορισμός εναλλακτικών αποδεκτών λύσεων
  • Διαπραγματευτής και άνθρωπος
  • Η λογική του win-win
  • Το κλείσιμο της αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης