Εταιρία Υπηρεσίες Πελάτες Προγράμματα Εκπαίδευση E-Learning Τα νέα μας Επικοινωνία    
Αρχική Σελίδα
 
Α ΚΥΚΛΟΣ
Β ΚΥΚΛΟΣ
Γ ΚΥΚΛΟΣ  
     
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Β ΚΥΚΛΟΣ

 
 
Τίτλος Σεμιναρίου : Τεχνικές Πωλήσεων
Προηγούμενο
Επιστροφή
Επόμενο
 
     
 

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων των στελεχών επιχειρήσεων, που απαιτείται να διαθέτουν προκειμένου να προσεγγίσουν με αποτελεσματικότητα και να προωθήσουν τα κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες στην πελατεία, στην οποία απευθύνονται, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

  • Να αναλύουν τις ενέργειες Μάρκετινγκ, που προλειαίνουν το έδαφος της προσέγγισης της πώλησης,
  • Να αναγνωρίζουν τις ενδεδειγμένες, για κάθε περίπτωση, τεχνικές προσέγγισης της πελατείας,
  • Να αναφέρουν τους τρόπους διατήρησης και αύξησης της πελατείας μέσω της εξυπηρέτησης μετά την πώληση,
  • Να καταρτίζουν ρεαλιστικά και αποτελεσματικά σχέδια δράσης, πωλήσεων και σταυροειδών πωλήσεων,
  • Να προσεγγίζουν την πελατεία αποτελεσματικά και να προωθούν σε αυτήν τα κατάλληλα για την κάθε περίπτωση προϊόντα,
  • Να διατηρούν την υφιστάμενη πελατεία ικανοποιημένη μέσω της εξυπηρέτησης που θα παρέχουν με στόχο την αύξηση του όγκου της συνεργασίας αλλά και τις συστάσεις της σε τρίτους,
  • Να αντιλαμβάνονται τη σημασία του κάθε σταδίου της πώλησης,
  • Να εφαρμόζουν τεχνικές προσέγγισης win-win,
  • Να πιστεύουν στην αξία της ικανοποίησης και διατηρησιμότητας της πελατείας,
  • Να υιοθετούν επαγγελματικές στάσεις και συμπεριφορές, που θα προβάλλουν θετικά μηνύματα για την εικόνα της επιχείρησης τους.
Διάρκεια

2 ημέρες, 16 ώρες

Προϋποθέσεις συμμετοχής  
Περιεχόμενα
  • Το μοντέλο της πώλησης επί τη βάσει της προσέγγισης WIN-WIN
  • Τα στάδια της πώλησης και οι ενέργειες του πωλητή σε κάθε ένα στάδιο
  • Η προσέγγιση του πελάτη (με επιστολή, με τηλεφωνική επικοινωνία, κατά πρόσωπο συνάντηση)
  • Η συνάντηση με τον πελάτη
  • Τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας
  • Η σπουδαιότητα της δημιουργίας της πρώτης εντύπωσης
  • Τεχνικές δημιουργίας θετικού κλίματος
  • Η εκμαίευση των αναγκών του πελάτη
  • Η σημασία των αποτελεσματικών ερωτήσεων
  • Το κλείσιμο της πώλησης με την απόσπαση της δέσμευσης του πελάτη
  • Μετάβαση της πώλησης σε επόμενο στάδιο
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων κατά το κλείσιμο της πώλησης
  • Επηρεασμός του πελάτη
  • Διαπραγμάτευση της τιμής
  • Έλεγχος - παρακολούθηση μετά την πώληση - ευκαιρία για σταυροειδείς πωλήσεις (cross-selling).