Εταιρία Υπηρεσίες Πελάτες Προγράμματα Εκπαίδευση E-Learning Τα νέα μας Επικοινωνία    
Αρχική Σελίδα
 
Α ΚΥΚΛΟΣ
Β ΚΥΚΛΟΣ
Γ ΚΥΚΛΟΣ  
     
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - A ΚΥΚΛΟΣ

 
 
Τίτλος Σεμιναρίου : Εργαλεία αξιολόγησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
Προηγούμενο
Επιστροφή
Επόμενο
 
     
 

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση των ανθρώπων που απασχολούνται στις υπηρεσίες διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (H.R.) για τα σύγχρονα εργαλεία αξιολόγησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολούνται στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.

Διάρκεια

Προκύπτει ύστερα από συνεννόηση με τους υπεύθυνους των τμημάτων προσωπικού των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων των τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και οργανισμών.
Περιεχόμενα

1, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 360ο
Η αξιολόγηση 3600 είναι μια μέθοδος μέσω της οποίας συλλέγονται πληροφορίες όσον αφορά τη συμπεριφορά ενός ατόμου στην εργασία του από διάφορες πηγές όπως προϊσταμένους, υφισταμένους, και συνεργάτες. Οι πληροφορίες αυτές επικεντρώνονται στις πιο σημαντικές κοινωνικές ικανότητες, που είναι απαραίτητες σε ένα εργασιακό περιβάλλον και συλλέγονται μέσω ενός ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρώνει και ο ίδιος ο αξιολογούμενος για τον εαυτό του. Το σημαντικό πλεονέκτημα της αξιολόγησης  3600  είναι ότι δίνει την ευκαιρία στον αξιολογούμενο να συγκρίνει την αντίληψη που έχει ο ίδιος για τη συμπεριφορά του στην εργασία, με αυτήν που έχουν άλλα άτομα που εργάζονται μαζί του. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 3600  χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς ανάπτυξης. Αφού διεκπεραιωθεί η επεξεργασία των ερωτηματολογίων, ο αξιολογούμενος καλείται σε εμπιστευτική συμβουλευτική συνάντηση.

2.ΚΕΝΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα Κέντρα Αξιολόγησης, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα ασκήσεων, σταθμισμένων τεστ και συνεντεύξεων, λειτουργούν ως εργαλείο εντοπισμού των δυνατοτήτων και ικανοτήτων του κάθε συμμετέχοντα. Η αξιολόγηση γίνεται βάσει συγκεκριμένων πτυχών επίδοσης, που συνάδουν με τις κοινωνικές ικανότητες απαραίτητες στο εργασιακό του περιβάλλον. Τα τελικά αποτελέσματα έχουν υψηλό βαθμό αξιοπιστίας και εγκυρότητας καθώς βασίζονται σε αντικειμενικές, συστηματικές και μετρήσιμες μεθόδους. Ακολουθεί συνάντηση όπου ο συμμετέχων ενημερώνεται για τα αποτελέσματα του Κέντρου. Τα αποτελέσματα των Κέντρων Αξιολόγησης μπορούν να αξιοποιηθούν για σκοπούς αυξήσεων και προαγωγών.

3.ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Όπως καθορίζει και ο τίτλος τους, τα Κέντρα Ανάπτυξης, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα ασκήσεων, συνεντεύξεων, και σύντομων εργαστηρίων, λειτουργούν ως εργαλείο εντοπισμού των εκπαιδευτικών αναγκών του συμμετέχοντα για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Στα Κέντρα Ανάπτυξης, οι συμμετέχοντες έρχονται επίσης σε επαφή με τους διαφορετικούς τρόπους εκπαίδευσης και ανάπτυξης και τους δίνεται η ευκαιρία να εντοπίσουν το προσωπικό τους προτιμώμενο τρόπο μάθησης (Learning Styles). Ο συμμετέχων, σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά τη λήξη του Κέντρου, διαμορφώνει  το προσωπικό του πλάνο εκπαίδευσης και ανάπτυξης.