Εταιρία Υπηρεσίες Πελάτες Προγράμματα Εκπαίδευση E-Learning Τα νέα μας Επικοινωνία    
Αρχική Σελίδα
 
Α ΚΥΚΛΟΣ
Β ΚΥΚΛΟΣ
Γ ΚΥΚΛΟΣ  
     
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - A ΚΥΚΛΟΣ

 
 
Τίτλος Σεμιναρίου : Εκπαίδευση με υπαίθριες δραστηριότητες
Προηγούμενο
Επιστροφή
Επόμενο
 
     
 

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων, που διεξάγονται στην ύπαιθρο, να έρθουν στην επιφάνεια γενικότερα εργασιακά ζητήματα που σχετίζονται με την ομαδικότητα, την ηγεσία, την επίλυση προβλημάτων, τη σύσφιξη σχέσεων και την αποτελεσματική επικοινωνία της ομάδας.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
Σε επίπεδο γνώσεων:

  • Να εντοπίζουν τις αιτίες που γεννούν αρνητική συμπεριφορά στο χώρο εργασίας,
  • Να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία της δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων,

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

  • Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το χρόνο τους,
  • Να θέτουν σωστά στόχους,
  • Να αξιοποιούν τις δυνατότητες όλων των μελών της ομάδας ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του έργου.

Σε επίπεδο στάσεων:

  • Να ευαισθητοποιηθούν για τη σημασία της ομαδικότητας και της αποτελεσματικής επικοινωνίας στο χώρο εργασίας.
Να συνειδητοποιούν το βασικό ρόλο του ηγέτη της ομάδας.
Διάρκεια

1 ημέρα, 8 ώρες

Προϋποθέσεις συμμετοχής Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλλήλους και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.
Περιεχόμενα
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες που συναγωνίζονται μεταξύ τους και πραγματοποιούν  μία σειρά από εκπαιδευτικά παιχνίδια και υπαίθριες δραστηριότητες. Ο βαθμός δυσκολίας δεν είναι ιδιαίτερα υψηλός, απαιτείται όμως έντονο ομαδικό πνεύμα και δημιουργική σκέψη. Με τη λήξη των δραστηριοτήτων ακολουθεί ανάλυση και στοχασμός της εμπειρίας ώστε να προκύψουν εκπαιδευτικά συμπεράσματα και να συσχετιστούν με το καθημερινό εργασιακό περιβάλλον.