Εταιρία Υπηρεσίες Πελάτες Προγράμματα Εκπαίδευση E-Learning Τα νέα μας Επικοινωνία    
Αρχική Σελίδα
 
Α ΚΥΚΛΟΣ
Β ΚΥΚΛΟΣ
Γ ΚΥΚΛΟΣ  
     
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - A ΚΥΚΛΟΣ

 
 
Τίτλος Σεμιναρίου : Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού (για ανώτερα και ανώτατα στελέχη)
Προηγούμενο
Επιστροφή
Επόμενο
 
     
 

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι να εξεταστούν οι μέθοδοι αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού, η επιτυχημένη συνέντευξη αξιολόγησης και οι τρόποι εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού τόσο εντός του χώρου εργασίας όσο και εκτός.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
Σε επίπεδο γνώσεων:

 • Να αναγνωρίζουν τα σφάλματα που μπορεί να κάνει ένα στέλεχος κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης,
 • Να αναλύουν τη δομή της συνέντευξης αξιολόγησης,
 • Να προσδιορίζουν τρόπους εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού τους.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 • Να ανατροφοδοτούν εποικοδομητικά κατά τη συνάντηση της αξιολόγησης,
 • Να επιχειρηματολογούν με πειθώ για τις απόψεις τους κατά τη συνάντηση της αξιολόγησης,
 • Να καταρτίζουν σχέδια δράσης για το προσωπικό τους,
 • Να διεξάγουν αποτελεσματικές συναντήσεις αξιολόγησης,
 • Να αναθέτουν εργασίες κατάλληλα.

Σε επίπεδο στάσεων:

 • Να εκτιμήσουν την υψηλή σημασία της αξιολόγησης ως εργαλείου για την ανάπτυξη του προσωπικού τους.
Η μεθοδολογία εκπαίδευσης συνίσταται σε ενεργητικές και συμμετοχικές τεχνικές εκπαίδευσης που αναλύεται σε παιχνίδια ρόλων, ομαδικές εργασίες, παρουσιάσεις συμμετεχόντων, ερωτηματολόγια, βιωματικές ασκήσεις.
Διάρκεια

1 ημέρα, 8 ώρες

Προϋποθέσεις συμμετοχής Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων
Περιεχόμενα
  • Σημασία της αξιολόγησης του προσωπικού-οφέλη
  • Εποικοδομητική ανατροφοδότηση
  • Συνέντευξη αξιολόγησης
  • Τρόποι εκπαίδευσης και ανάπτυξης
  • Σχέδια δράσης