Εταιρία Υπηρεσίες Πελάτες Προγράμματα Εκπαίδευση E-Learning Τα νέα μας Επικοινωνία    
Αρχική Σελίδα
 
Α ΚΥΚΛΟΣ
Β ΚΥΚΛΟΣ
Γ ΚΥΚΛΟΣ  
     
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - A ΚΥΚΛΟΣ

 
 
Τίτλος Σεμιναρίου : Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού (για ανώτερα και ανώτατα στελέχη)
Προηγούμενο
Επιστροφή
Επόμενο
 
     
 

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι να εξεταστούν μέθοδοι ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της εποικοδομητικής ανατροφοδότησης, της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της διδακτικής και της συμβουλευτικής.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
Σε επίπεδο γνώσεων:

 • Να αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές της εποικοδομητικής ανατροφοδότησης, της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της διδακτικής και της συμβουλευτικής

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 • Να εντοπίζουν τα δυνατά σημεία αλλά και τα περιθώρια βελτίωσης του προσωπικού τους, προκειμένου να το ανατροφοδοτούν αποτελεσματικά,
 • Να εφαρμόζουν συνειδητά συγκεκριμένο μοντέλο στη διδακτική (G.R.O.W.),
 • Να υποστηρίζουν το προσωπικό τους σε περιόδους προσωπικών προβλημάτων,
 • Να αναθέτουν εργασίες κατάλληλα.

Σε επίπεδο στάσεων:

 • Να ενεργοποιηθεί η διάθεσή τους για τη χρήση των τεχνικών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού,
 • Να εκτιμήσουν την υψηλή σημασία των τεχνικών στην ανάπτυξη του προσωπικού τους.
Το πρόγραμμα έχει εργαστηριακή μορφή και αξιοποιεί ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές όπως, ομαδικές και ατομικές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, κ.τ.λ.
Διάρκεια

2 ημέρες, 16 ώρες

Προϋποθέσεις συμμετοχής Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων
Περιεχόμενα
  • Θεωρίες ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
  • Εποικοδομητική ανατροφοδότηση
  • Διδακτική
  • Ανάθεση αρμοδιοτήτων
  • Συμβουλευτική