Εταιρία Υπηρεσίες Πελάτες Προγράμματα Εκπαίδευση E-Learning Τα νέα μας Επικοινωνία    
Αρχική Σελίδα
 
Α ΚΥΚΛΟΣ
Β ΚΥΚΛΟΣ
Γ ΚΥΚΛΟΣ  
     
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - A ΚΥΚΛΟΣ

 
 
Τίτλος Σεμιναρίου : Ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης
Προηγούμενο
Επιστροφή
Επόμενο
 
     
 

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθούν στους συμμετέχοντες πρακτικές τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν δημιουργικά τη σκέψη τους, συνθήκη απαραίτητη για την ενεργοποίηση καινοτομικών ιδεών.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
Σε επίπεδο γνώσεων:

 •  Να κατανοούν τον όρο «Δημιουργικότητα»
 • Να εντοπίζουν τα στοιχεία εκείνα που εμποδίζουν τη δημιουργική σκέψη
 • Να γνωρίζουν τις πέντε βασικές τεχνικές που ενεργοποιούν τη δημιουργικότητα

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 • Να εφαρμόζουν με επιτυχία τις τεχνικές δημιουργικής σκέψης
 • Να δημιουργούν καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες

Σε επίπεδο στάσεων:

 • Να ευαισθητοποιηθούν για την ύψιστη χρησιμότητα της δημιουργικότητας όσον αφορά την επιτυχία προσωπικών και συλλογικών στόχων
Το πρόγραμμα έχει εργαστηριακή μορφή και αξιοποιεί ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές όπως, ομαδικές και ατομικές ασκήσεις, κουίζ, μελέτες περίπτωσης, κ.τ.λ.
Διάρκεια

1 ημέρα, 8 ώρες

Προϋποθέσεις συμμετοχής Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλλήλους και στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων
Περιεχόμενα
  • Ορισμός της έννοιας «Δημιουργικότητα»
  • Εμπόδια δημιουργικότητας
  • Τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου
  • Τεχνικές ανάπτυξης δημιουργικότητας
  • Δημιουργία καινοτομικών υπηρεσιών και προϊόντων