Εταιρία Υπηρεσίες Πελάτες Προγράμματα Εκπαίδευση E-Learning Τα νέα μας Επικοινωνία    
Αρχική Σελίδα
 
Α ΚΥΚΛΟΣ
Β ΚΥΚΛΟΣ
Γ ΚΥΚΛΟΣ  
     
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - A ΚΥΚΛΟΣ

 
 
Τίτλος Σεμιναρίου : Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας  (για υπαλλήλους)
Προηγούμενο
Επιστροφή
Επόμενο
 
     
 

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση των ικανοτήτων της επικοινωνίας και η κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών που μειώνουν τα επικοινωνιακά εμπόδια και προωθούν θετικές επικοινωνιακές συναλλαγές.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
Σε επίπεδο γνώσεων:

 • Να κατανοούν τη διαδικασία της επικοινωνίας
 • Να εντοπίζουν τα εμπόδια στην επικοινωνία
 • Να γνωρίζουν τη θεωρία της συναλλακτικής ανάλυσης

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 • Να ερμηνεύουν τη λεκτική επικοινωνία των συνομιλητών τους και να ελέγχουν συνειδητά τη δική τους
 • Να εκφράζουν αποτελεσματικά τα συναισθήματά τους
 • Να επιδεικνύουν ενεργητική ακρόαση

Σε επίπεδο στάσεων:

 • Να αποκτήσουν θετική αντίληψη για την ταινία του ενήλικα και να αντιληφθούν τα οφέλη της χρήσης της ταινίας αυτής
 • Να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους όσον αφορά τη χρήση θετικών στοιχείων της επικοινωνίας
Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε εργαστηριακή μορφή μέσω μελετών περιπτώσεων και ομαδικών ασκήσεων.
Διάρκεια

1 ημέρα, 8 ώρες

Προϋποθέσεις συμμετοχής Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλλήλους οργανισμών και επιχειρήσεων
Περιεχόμενα
  • Η διαδικασία και τα είδη της επικοινωνίας
  • Η σημασία της μη λεκτικής επικοινωνίας
  • Εμπόδια στην επικοινωνία
  • Η ενεργητική ακρόαση
  • Η αποτελεσματική έκφραση συναισθημάτων
  • Η σημασία της εμπιστοσύνης στην ομαδικότητα