Εταιρία Υπηρεσίες Πελάτες Προγράμματα Εκπαίδευση E-Learning Τα νέα μας Επικοινωνία    
Αρχική Σελίδα
 
Α ΚΥΚΛΟΣ
Β ΚΥΚΛΟΣ
Γ ΚΥΚΛΟΣ  
     
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - A ΚΥΚΛΟΣ

 
 
Τίτλος Σεμιναρίου : Δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας (για στελέχη)
Προηγούμενο
Επιστροφή
Επόμενο
 
     
 

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάλυση των χαρακτηριστικών της αποτελεσματικής επικοινωνίας που απαιτούνται προκειμένου να διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ των μελών των ομάδων. Επίσης, να δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν τις προσωπικές επικοινωνιακές τους ικανότητες.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
Σε επίπεδο γνώσεων:

 • Να κατανοούν τη διαδικασία της επικοινωνίας
 • Να εντοπίζουν τα εμπόδια στην επικοινωνία
 • Να γνωρίζουν τη θεωρία της συναλλακτικής ανάλυσης

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 • Να ερμηνεύουν τη λεκτική επικοινωνία των συνομιλητών τους και να ελέγχουν συνειδητά τη δική τους
 • Να εκφράζουν αποτελεσματικά τα συναισθήματά τους
 • Να επιδεικνύουν ενεργητική ακρόαση
 • Να επιλέγουν το κατάλληλο είδος συμπεριφοράς (επιθετική, παθητική και δυναμική) ανάλογα με την περίσταση.

Σε επίπεδο στάσεων:

 • Να αποκτήσουν θετική αντίληψη για την ταινία του ενήλικα και να αντιληφθούν τα οφέλη της χρήσης της ταινίας αυτής
 • Να εκτιμήσουν την αξία της ανάπτυξης της σχέσης εμπιστοσύνης στην αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας.
Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε εργαστηριακή μορφή μέσω μελετών περιπτώσεων και ομαδικών ασκήσεων.
Διάρκεια

2 ημέρες, 16 ώρες

Προϋποθέσεις συμμετοχής Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.
Περιεχόμενα
  • Η διαδικασία και τα είδη της επικοινωνίας
  • Η σημασία της μη λεκτικής επικοινωνίας
  • Ανάλυση της συμπεριφοράς
  • Η συναλλακτική ανάλυση και το μοντέλο OK
  • Τα τρία είδη συμπεριφοράς
  • Εμπόδια στην επικοινωνία
  • Η ενεργητική ακρόαση
  • Η αποτελεσματική έκφραση συναισθημάτων
  • Η σημασία της εμπιστοσύνης στην ομαδικότητα