Εταιρία Υπηρεσίες Πελάτες Προγράμματα Εκπαίδευση E-Learning Τα νέα μας Επικοινωνία    
Αρχική Σελίδα
 
Α ΚΥΚΛΟΣ
Β ΚΥΚΛΟΣ
Γ ΚΥΚΛΟΣ  
     
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - A ΚΥΚΛΟΣ

 
 
Τίτλος Σεμιναρίου : Εκπαίδευση εσωτερικών εκπαιδευτών
Προηγούμενο
Επιστροφή
 
     
 

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία των συμμετεχόντων, κατάλληλα επιλεγμένων και υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων, ώστε να είναι σε θέση να μεταβιβάζουν στους συναδέλφους τους τις επαγγελματικές γνώσεις και εμπειρίες τους κατά τρόπο αποτελεσματικό και σύμφωνο με τις επιστημονικές αρχές που διέπουν το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Μετά το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
Σε επίπεδο γνώσεων:

 • Να περιγράφουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων,
 • Να γνωρίζουν το σύγχρονο μοντέλο εκπαίδευσης ενηλίκων και τις εκπαιδευτικές τεχνικές που συνάδουν με τα βασικά χαρακτηριστικά των ενηλίκων,
 • Να γνωρίζουν τις αρχές κατασκευής εκπαιδευτικού υλικού και τα ενδεδειγμένα για κάθε περίπτωση εκπαιδευτικά μέσα.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 • Να σχεδιάζουν την εκπαιδευτική ενότητα που πρόκειται να παρουσιάσουν,
 • Να  επιλέγουν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές και τα απαραίτητα για την κάθε περίπτωση εποπτικά μέσα.

Σε επίπεδο στάσεων

  • Να αναγνωρίζουν την ιδιαιτερότητα του ρόλου τους,
  • Να αποδέχονται την αξία, γνώσεις, ιδιαιτερότητες και προβλήματα του εκπαιδευτικού τους κοινού,
  • Να αυτοαξιολογούνται και να αντιλαμβάνονται την ανάγκη να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους δια βίου μαθαίνοντας και από τους συμμετέχοντες στους οποίους απευθύνονται.
Διάρκεια

2 ημέρες/ 16 ώρες (ανώτατος αριθμός υποψηφίων: 10 άτομα)

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιλεγμένα από την επιχείρηση άτομα, που επιθυμούν να εμπλακούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και να μεταφέρουν τις γνώσεις, εμπειρίες και στάσεις τους στους συναδέλφους τους.

Περιεχόμενα
  • Τα δύο επίπεδα του προγράμματος
  • Εισαγωγή στον κόσμο των ενηλίκων
  • Τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων
  • Το παραδοσιακό και το σύγχρονο μοντέλο εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Το προφίλ και ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων
  • Η ομάδα των εκπαιδευομένων
  • Τύποι στην ομάδα, το χτίσιμο της ομάδας από τον εκπαιδευτή επ' ωφελεία της επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων
  • Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων- Εκπαιδευτικές τεχνικές
  • Εκπαιδευτικοί στόχοι, εκπαιδευτικά μέσα, check list του εκπαιδευτή
  • Η διάταξη της εκπαιδευτικής αίθουσας
  • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού
  • Σχεδιασμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας
  • Προσομοίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας- Παίξιμο ρόλων- Αξιολόγηση των υποψήφιων εκπαιδευτών