Εταιρία Υπηρεσίες Πελάτες Προγράμματα Εκπαίδευση E-Learning Τα νέα μας Επικοινωνία    
Αρχική Σελίδα
 
Α ΚΥΚΛΟΣ
Β ΚΥΚΛΟΣ
Γ ΚΥΚΛΟΣ  
     
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - A ΚΥΚΛΟΣ

 
 
Τίτλος Σεμιναρίου : Βασικές Αρχές Management
Επιστροφή
Επόμενο
 
     
 

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων των στελεχών που απαιτείται, ως εκ της θέσης τους, να διαθέτουν προκειμένου να παρακινήσουν και ενεργοποιήσουν το ανθρώπινο δυναμικό που εποπτεύουν ώστε να επιτύχει τους επιχειρησιακούς στόχους.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
Σε επίπεδο γνώσεων:

 • Να διακρίνουν μεταξύ των εννοιών ηγεσίας και διοίκησης,
 • Να γνωρίζουν τις σύγχρονες αντιλήψεις και θεωρίες για την αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού,
 • Να περιγράφουν τα διαφορετικά στυλ Μάνατζμεντ,
 • Να γνωρίζουν τα βήματα για την αποτελεσματική διαχείριση των αλλαγών,
 • Να αναφέρονται με ευχέρεια στις ποικίλες μορφές παρακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού και να διακρίνουν εκείνα τα εργαλεία παρακίνησης που προβλέπονται κατά περίπτωση.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 • Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο τους έχει ανατεθεί, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο για την κάθε περίπτωση στυλ ηγεσίας και διοίκησης.
 • Να θέτουν στόχους και να αναθέτουν εργασία,
 • Να ελέγχουν τα αποτελέσματα επιλέγοντας τις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις, εκπαιδεύοντας, αναπτύσσοντας και επιβραβεύοντας κατάλληλα το προσωπικό,
 • Να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά δύσκολους υφισταμένους με γνώμονα την ανάπτυξη και αξιοποίηση όλων.

Σε επίπεδο στάσεων:

 • Να αντιλαμβάνονται το σοβαρό έργο που τους έχει ανατεθεί, αυτό της διοίκησης του ανθρώπινου κεφαλαίου.
 • Να ευαισθητοποιούνται σε όλες τις περιπτώσεις των υφισταμένων τους, ανάλογα με το επίπεδο γνωστικής επάρκειας και επαγγελματικής ωριμότητας, ώστε να αναπτύσσουν διοικητικές συμπεριφορές ανάλογες για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, με γνώμονα το συμφέρον των ανθρώπων και την εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών στόχων.
Σημειώνεται ότι τα παραπάνω αποτελέσματα θα επιτευχθούν με την ενεργό εμπλοκή όλων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα μέσω ασκήσεων, ομαδικών και ατομικών, μελετών περιπτώσεων, συζήτησης και καταιγισμού ιδεών, εκπαιδευτικών τεχνικών που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού κοινού και θα συστηματοποιήσουν, αξιοποιήσουν και επαυξήσουν τις εμπειρίες που ήδη διαθέτουν.
Διάρκεια

2 ημέρες, 16 ώρες

Προϋποθέσεις συμμετοχής Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που συντονίζουν και εποπτεύουν ανθρώπινο δυναμικό.
Περιεχόμενα
  • Ηγεσία ή Διοίκηση;
  • Καθορισμός του οράματος
  • Ανάλυση παρούσας κατάστασης
  • Σκοποί και στόχοι
  • Στοχοθεσία και σχεδιασμός δράσης
  • Παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού
  • Ηγεσία βάσει περιστάσεων
  • Στυλ Management
  • Αποτελεσματική Διαχείριση Δύσκολων Υφισταμένων
  • Χτίσιμο ομάδας
  • Αποτελεσματική επικοινωνία
  • Διαχείριση συγκρούσεων
  • Διαπραγμάτευση
  • Διαχείριση αλλαγών
  • Καινοτομία