Εταιρία Υπηρεσίες Πελάτες Προγράμματα Εκπαίδευση E-Learning Τα νέα μας Επικοινωνία    
Αρχική Σελίδα
 
Ιστορικό
Υποδομές
Προσωπικό
Βασικά Μεγέθη  
     
 

ΕΤΑΙΡΙΑ - Ιστορικό

 
 
O Κωνσταντίνος Ποταμιάνος, οικονομολόγος - Γενικός Διευθυντής και βασικότερος μέτοχος της επιχείρησης λειτουργεί ως σύμβουλος στον τομέα των ΜΜΕ από το 1984 και το 1999 ήταν από τους ιδρυτές της TERRAMENTOR ΕΟΟΣ, που είχε ως κύρια ενασχόληση την εκπόνηση μελετών στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων και περιβαλλοντικών projects.

Το 2001 μεταφέρθηκε στον Άλιμο, τον ίδιο χρόνο και διεύρυνε τους ορίζοντες της δημιουργώντας τμήμα για την ανάληψη μελετών ISO 9001:2000, BPR, logistics και οικονομικών μελετών και αναλύσεων.

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε τμήμα για την εκπόνηση μελετών σχετικών με διαγωνισμούς και έργα δημοσίου. Το 2004 έγινε απόσχιση κλάδου και δημιουργήθηκε η terramentor consulting ΕΕ η οποία χειρίζεται όλες τις συμβουλευτικές και παρεμβατικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις.

Τον Δεκέμβριο του 2008 επένδυσε στην αγορά ιδιόκτητου κτιρίου, νέου προηγμένης τεχνολογίας μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και στην εκπαίδευση και πρόσληψη στελεχιακού δυναμικού υψηλών προδιαγραφών.
Terramentor
 
  Επίσης δημιούργησε νέα Διεύθυνση Εκπαίδευσης με μια ομάδα υψηλού εκπαιδευτικού κύρους. Το συνολικό project κόστισε στην εταιρία 800.000 Ευρώ. Η διάρθρωση των παραπάνω πόρων είχε ως ακολούθως:
  • 50% Ιδία Συμμετοχή
  • 20% Κοινοτικοί πόροι και
  • 30% Δανεισμός.
Η εταιρία διατηρεί άψογες συναλλακτικές σχέσεις με τις Τράπεζες Millenium και Εθνική.